Miks ehitada “Tark ahi”?

Mida me tavaliselt kütteseadme valikul oluliseks peame?

Kui me paigaldame õhksoojuspumba või maakütte siis on oluline, et küttesüsteem annaks piisavalt sooja, võtaks vähe elektrienergiat, oleks ühendatud internetti, et saaksime seade tööd järgida ja vajadusel distantsilt reguleerida.

Kui on soov paigaldada pellet (kamin) keskküttekatel siis on igati loogiline, et katlal on automaatika ja muud seadeldised, et kütmine ja igapäevane kasutamine oleks võimalikult mugav.

Kui aga soovime uue ahju ehitada siis mõte, et ahjul võiks olla automaatika, mis ahju kasutamist lihtsamaks ja mugavamaks teeks, on kuidagi võõras ja hirmutav.

Mis on tark ahi?

Kui keegi teile räägib, et tal on kodus “Tark ahi”, kus ainuke tegevus, mis ta peab ahju kütmisel tegema on;

1. asetama ahju koldesse kütmiseks vajaliku koguse 10-15 kg küttepuid

2. süütama süütepala, mis asub küttepuude ülemises osas

3. sulgema ahju ukse, lülitama sisse automaatika ja ongi kõik.

Esimest korda sellist juttu kuuldes kohe ei usugi aga nii see on.

Lisaks võid olla kindel, et põlemisprotsess on säästlik nii loodusele, kui ka teie rahakotile. Tavaliselt on selliste ahjude effektiivsus umbes 80%.

Mismoodi see “Tark ahi ” siis töötab?

Kogu põlemisprotsess on kontrollitud ja reguleeritud automaatika abil. Automaatika mõõdab koldest väljuvat suitsugaaside temperatuuri, mis on sisendiks koldesse antava õhu koguse reguleerimiseks. Põlemisel on oluline põlemiskeemia, et põlemiseks on piisav kogus hapniku, mis tagab kütuse efektiivse põlemise ja ahju kõrge kasuteguri.

Väga suurt väärtust loob asjaolu, et ei pea ootama ja nuputama kas põlemisprotsess on lõppenud ja kas on ikka õige aeg siiber sulgeda. Sellisel ahjul tavaliselt siibrit ei olegi. Süsteemi kontrollib automaatika, mis sulgeb ise põlemisprotsessi lõppemisel klapi, mille kaudu pääses õhk koldesse põlemise ajal.

Kas selline lahendus on ikka effektiivsuse mttes ok?

Näiteks kui võtate joogikõrre sulgete näpuga ühe otsa ja proovite siis läbi kõrre õhku tõmmata siis see ei õnnestu. Sama olukord tekib ka ahjus ja ei pea kartma, et ilma siibrita soe ahjust lihtsamalt ära kaob.

NB! Ahjud millel on siiber on omanikul pidevalt vaja nuputada, et kas siibri sulgemiseks on juba õige aeg või on veel liiga vara.  On teada tõde, et kui liiga vara siiber sulgeda siis vingugaas ei pääse korstna kaudu välja ja võib mõne prao või puhastusluukide kaudu ruumidesse tungida. Vingugaasi anduri puudumisel võib olla sellisel juhul väga kurvad tagajärjed.

Automaatika

Automaatika tabloo on ülevaatlik ja kasutamine väga lihtne.

Tablool on võimalik järgida millises põlemisfaasis parasjagu ollakse, milline on põlemistemperatuur, kui palju on õhuklapp avatud, et oleks tagatud põlemiseks piisav hulk õhku jne.

Vastavalt ahju enda värvile on võimalik tellida valge või musta värvi tabloo automaatika ümbrus.

Teine oluline detail on õhuklapp, mis reguleerib põlemiseks vajalikku õhukogust. Õhk õhuklapini tuuakse väliskeskkonnast või siseruumist.

Temperatuuriandur mõõdab koldest väljuvat suitsugaasi temperatuuri ning annab automaatikale teab, kas on vaja klappi rohkem avada, või juba sulgema hakata.

Lisaks võib paigaldada ukseanduri, mis annab automaatikale teada, et uks tehakse lahti, kütmise alustamiseks, puidu lisamiseks või mõnel muul põhjusel. Sellepeale avatakse õhuklapp ja protsess algab.

Automaatikaga ühendada vingugaasi andur, kui seda ei ole juba majapidamises paigaldatud.

Joonis ahjust ja lõõristikust kuhu vajalikud andurid ja muud komponendid paigaldatakse.

Kokkuvõtteks : Mis kasu me saame kui ehitame “Targa ahju”?

  • Põlemisprotsess on reguleeritud ja optimeeritud.
  • Optiline signaal ja helisignaal annavad märku, millal võib puid juurde laadida.
  • Ahju enneaegne jahtumine on välistatud (pikendatud süte hõõgumise faas).
  • Maksimaalset põlemistemperatuuri saab seadistada ja piirata.
  • Saab valida automaatse ja käsitsijuhtimise vahel.
  • Ahju tööiga pikeneb. Ei toimu ahju üle kütmist. Kütmise ohutus on suurenenud.
  • Põlemisprotsessi kontrolleri abil optimeerite oma ahju põlemisprotsessi ja võite säästa kuni 30% küttepuid aastas.

Turvalisus eriolukordades

Avariiolukorras (isegi voolukatkestuse korral) on õhuklapp 100% avatud, mis laseb küttepuudel täielikult ära põleda. Kütteautomaatikal (põlemisprotsessi kontrolleril ) on oma avariitoiteallikas (UPS) mis tagab töö kuni 8 sekundit.

Kui voolukatkestus võtab kauem aega, avatakse õhuklapp 100%